Szülői értekezletek 2021-22. nevelési év

Kiscsoport

Szeptember 3. hete: A beszoktatás első heteinek tapasztalatai. Tájékoztatás az év nevelési

feladatairól, tervekről, napirendről. Szülők tájékoztatása a programunkban felvállalt

hagyományokról. A jeles napok fontossága óvodás korban és a családok bevonása az óvoda

programjaiba. Szülő-óvoda kapcsolata: családlátogatás és a fogadóóra fontossága.

Március: A gyermekek neveltségi szintje, az adott korcsoport életkori sajátosságai. A csoport

szokás- és szabályrendszere. A gyermekek eltérő képességeinek figyelembe vétele a játékba

ágyazott fejlesztés tanulás során (kiemelt témánk a beszédfejlődés, és az anyanyelvi

nevelés).

Középső csoport

Szeptember: Tájékoztatás az év nevelési feladatairól, tervekről, napirendről és a család és az

óvoda kapcsolatának fontosságáról. Beszámoló a szülői igény-és elégedettség mérés

eredményéről.

Március: A gyermekek értelmi képességeinek differenciált fejlesztése az óvodában és a

családban, a játék és a játékba ágyazott tanulás fontossága. (kiemelt témánk a

beszédfejlődés, és az anyanyelvi nevelés).

A gyermekek kiemelkedő képességének felismerése, tájékoztatás az óvodai

tehetséggondozás módjáról.

Nagycsoport:

Szeptember: Az iskolai alkalmasság elérésének feltételei. „Nagycsoportosok lettünk” (nevelési

és tanulási tervek ismertetése).

„Mely szempontok figyelembe vételével válasszak iskolát a gyermekemnek?”

Beszámoló a szülői igény-és elégedettség mérés eredményéről.

Április: A csoport nevelési eredményei az iskolaérettség szempontjainak megfelelően, az eltelt

három év tapasztalatai alapján. A további aktuális feladatok, programok.

A konkrét időpontokról tájékoztatást kapnak a faliújságon és a médiacsoportokban.

Összevont szülői értekezletek

Szeptember:

Összevont szülői értekezlet a fejlesztésben részt vevő gyermekek szüleinek:

A fejlesztő szakemberek munkájáról általában (a fejlesztő szakemberek megismerése). Az

egyes terápiák, fejlesztési módszerek bemutatása.

November:

Tájékoztató szülői értekezlet a nagycsoportos gyermekek szüleinek:

A nagycsoportos gyermekek iskolaválasztásának segítése. A szomszédos iskolák képviselői a

szülőknek tájékoztatást adnak az iskolák profiljáról, a beiratkozással kapcsolatos

tudnivalókról.

Március:

Tájékozató szülői értekezlet a középső csoportos gyerekek szüleinek:

A diagnosztikus szűrésekkel kapcsolatos tájékoztatás. (MSSST, logopédiai szűrés).

Április:

Tájékoztató szülői értekezlet a leendő kiscsoportosok szüleinek:

Az intézmény bemutatása (az óvodáról szóló film levetítése), tájékoztatás a beiratkozásról.

Június:

O. szülői értekezlet, a felvételt nyert gyermekek szüleinek:

Tájékoztató az óvoda szokásairól, beszoktatásról, az óvodakezdéssel kapcsolatos

feladatokról, tudnivalókról.

A szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről a fogadóórák keretében történik,

melyen, szükség esetén a vezető, helyettesek, vagy a gyermekvédelmi felelős is részt

vesznek.

Copyright © Kőbányai Aprók Háza Óvoda All right reserved
Kőbányai Aprók Háza Óvoda
Kőbányai
Óvoda APRÓK HÁZA
APRÓK HÁZA