Copyright © Kőbányai Aprók Háza Óvoda All right reserved
Kőbányai Aprók Háza Óvoda
Kőbányai
Óvoda APRÓK HÁZA
APRÓK HÁZA

Pszichológus

Az óvodapszichológus munkája az óvodában

Az óvodapszichológus munkáját az alábbi területeken végzi az óvodában:

1.

Pszichológiai

szempontok

érvényesítése

a

társas

kapcsolatok

feltérképezésében

és

elemzésében:

csoportban

való

hospitálás,

a

gyermekek

társas

kapcsolatainak

megfigyelése,

a

csoportba

való

beilleszkedés

segítése.

2.

Egyéni

és

csoportos

foglalkozások

tartása

az

azt

igénylő

gyermekek

számára

a

szülőkkel

és

a

pedagógusokkal való szoros együttműködésben.

3.

Magatartási,

viselkedési,

értelmi

és

tanulási

problémák

vizsgálata

és

javaslattétel

a

probléma

további

kezelésére.

4.

Konzultáció:

az

intézmény

valamennyi

pedagógusával

történő

esetkezeléshez

kapcsolódó

együttműködés

egyéni, csoportos, illetve óvodát érintő problémák és módszertani kérdések kezelésében.

5.

Preventív

szűrések:

a

fejlesztőpedagógussal

közösen

a

középső

csoportos

(5.

életévüket

betöltött)

gyermekek részképességeinek egyéni szűrése MSSST vizsgálat keretében.

6. Iskolaválasztás: az óvodából iskolába való átmenet segítése pszichológiai vizsgálattal, tanácsadással.

7. Tehetséggondozás: tehetséges gyerekek azonosítása és gondozása.

8. Kapcsolattartás:

-

intézményen

belül:

folyamatos

kapcsolattartás

és

építés

az

intézmény

vezetőivel

és

pedagógusaival,

szakmai

munkaközösségeivel,

valamint

a

segítő

szakemberekkel

(fejlesztőpedagógus,

gyermekvédelmi

felelős, logopédus, pedagógiai asszisztens, orvos, védőnő)

- intézményen kívül:

- kerületi Pedagógiai Kabinet szakmai közösségei

- Nevelési Tanácsadóban egyéni pszichoterápiára és pedagógiai fejlesztésre irányítása

- Gyermekjóléti Szolgálat

- Családsegítő Szolgálat

- további speciális szakintézmények.

-

szülőkkel:

gyermekük

esetének

gondozása

kapcsán,

általános

tájékoztatásban

és

ismeretterjesztésben,

nevelési tanácsadás

Konzultációs időpont (előzetes bejelentkezés alapján):

Ideje: hétfő - péntek, 8.00-15.00 és hétfő, 16.00-18.00