Copyright © Kőbányai Aprók Háza Óvoda All right reserved
Kőbányai Aprók Háza Óvoda
Kőbányai
Óvoda APRÓK HÁZA
APRÓK HÁZA

Fejlesztőpedagógus

A fejlesztőpedagógus munkája az óvodában Intézményünkben 2 főállású fejlesztőpedagógus dolgozik.

Elsődleges feladatuk a későbbi tanulási problémák kialakulásának megelőzése.

A

tanulási

nehézségekkel

küzdő

ép

intellektusú

gyermekek

problémáinak

feltárása,

rehabilitációs

célú

foglalkoztatása (részképességek fejlesztése).

Középső

csoport

végén

a

fejlesztő

pedagógusok

felmérik

a

gyermekek

aktuális

fejlettségi

szintjét

(MSST),

az

iskolai életre való felkészítés érdekében. A felmérés eredményéről tájékoztatják a szülőket.

A

fejlesztési

feladatokat

megbeszélik

az

óvodapedagógussal,

szükség

esetén

más

szakemberrel

(logopédus,

pszichológus).

A

fejlesztőpedagógusok

a

fejlesztésre

szoruló

gyermeket

saját

megszokott

környezetében

figyelik

meg

először.

Hospitálnak

a

csoportban,

megismerik

a

gyermeket,

figyelembe

véve

az

óvodapedagógus

jelzéseit,

megfigyeléseit.

A

szülőkkel

egyeztetve

(szülői

nyilatkozat)

diagnosztikus

módszereket

alkalmaznak

az

aktuális

fejlettségi

színt

felmérésére.

Fejlesztőpedagógusok

egyénre

szabottan

készítik

el

a

fejlesztési

tervet

a

kisgyermek

részére,

kiválasztják

a

megfelelő terápiás módszert, egyeztetve a nevelést segítő egyéb szakemberekkel.

Beosztják

a

gyermekeket

a

foglalkozásokra

(órarend).

Az

órarendet

igyekeznek

úgy

elkészíteni,

hogy

figyelembe

veszik

a

csoport

hagyományait,

aktuális

programjait.

Egyeztetnek

a

logopédussal,

pszichológussal, ha a gyermek más foglalkozásokra is jár.

A

fejlesztés

a

terápiától

függően

folyhat,

egyéni

illetve

mikro

csoportos

(3-4

fő)

formában

is.

A

foglalkozások

időtartama

(10-35

perc)

függ

a

módszertől,

a

gyermek

problémájától,

terhelhetőségétől

(figyelem

jellemzői,

motiváltság, fáradékonyság foka) stb. Fontos elv a rendszeresség!

Akár napi fejlesztésben is részt vehet a gyermek (pl. Sindelar terápia napi 5-10 perc).

Az

alkalmazott

terápia

végén

a

fejlesztőpedagógusok

kontrollvizsgálattal

ellenőrzik

a

fejlesztési

folyamat

eredményességét,

a

gyermek

aktuális

fejlettségi

szintjét.

Ennek

tükrében

határozzák

meg

a

további

feladatokat, fejlesztési módszereket.

A

fejlesztőpedagógus

munkájának

fontos

területe

a

tehetséggondozás,

hiszen

óvodásaink

között

is

vannak

kiemelkedő

képességű

gyermekek.

A

tehetséges

gyermekekkel

való

foglalkozás

is

eltérő

módszereket,

szemléletmódot igényel a tehetségből adódó sajátos viselkedési jellemzők miatt.